Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-10-20