Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-11-17