Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-12-15