Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-01-19