Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-02-16