Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-03-16