Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-04-13