Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-05-11