Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-06-15