Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-09-14