Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-10-12