Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2023-11-16