Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-03-23