Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-10-19