Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2020-11-16 - inställt möte!

Mötets ärendelista

NKIF ärendelista 2020-11-16

Mötets protokoll

NKIF protokoll 2020-11-16