Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-01-18