Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-03-15