Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2021-11-25 (OBS! Ändrad dag)