Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2022-02-21