Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2022-05-23