Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2022-09-19