Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2022-10-24