Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2023-01-23

Mötet är enligt nämndsbeslut flyttat från den 9 januari till den 23 januari 2023.

Mötets ärendelista

NKIF ärendelista 2023-01-23 Pdf, 151 kB.

Mötets protokoll

NKIF protokoll 2023-01-23 Pdf, 1 MB.