Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde 2023-09-11