Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-05-19