Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-06-23