Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-09-08