Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-10-20