Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-11-24