Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2020-12-15