Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-06-22