Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-09-13