Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-10-19