Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-11-23