Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-12-14