Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2021-02-16