Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2022-01-18