Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2022-02-15