Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2022-10-18