Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2022-11-22