Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2022-12-13