Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2022-09-28