Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2023-01-10