Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2023-06-20