Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2023-11-21