Nämnden för omsorg och stöds sammanträde 2023-05-16