Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2020-06-09