Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2020-08-25