Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2021-02-02