Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2021-06-08